Vlastnosti

  • dvousložková, pigmentovaná epoxidová pryskyřice pro použití v průmyslu
  • pro větší tloušťku vrstvy, možnost plnění a posypu vysušeným kamenivem
  • krycí vrstvy se zvýšenou mechanickou odolností vůči opotřebení a chemickou odolností

Aplikace

 

  • krycí vrstvy minerálních podkladů v tloušťkách 1 – 6 mm
  • krycí vrstvy podlah ve skladových halách, výrobních halách, dílnách, prodejních prostorách apod.
  • zalévání ocelových kotev
  • určeno pro použití v průmyslu nebo podobných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123