Vlastnosti

  • dvousložková, pigmentovaná epoxidová pryskyřice
  • dle směrnice EU-VO 2004/42 (Decopaint): < 1 % obsah VOC
  • dobrá odolnost proti oděru a chemická odolnost

Aplikace

  • krycí vrstvy podlah ve veřejných budovách
  • vhodný pro použití v interiérech v prostorách s velkým pohybem lidí
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace (neustálá, častá), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123