Vlastnosti

  • dvousložková, pigmentovaná epoxidová pryskyřice pro použití v průmyslu
  • provádění krycích vrstev, plnitelnost a možnost posypu křemičitými písky
  • krycí vrstvy se zvýšenou mechanickou odolností vůči opotřebení a chemickou odolností
  • možnost provádění protiskluzných vrstev

Aplikace

  • krycí vrstvy minerálních podkladů se zvýšeným mechanickým namáháním
  • krycí vrstvy podlah ve skladových halách, výrobních halách, dílnách, prodejních prostorách apod.
  • hospodárný krycí nátěr minerálních podkladů
  • určeno pro použití v průmyslu nebo srovnatelných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123