Vlastnosti

 • dvousložkový, bez rozpouštědel
 • bez nutnosti ošetřování
 • vysoká přídržnost, stabilní
 • nanášení ručně i stříkáním
 • jemná konzistence, snadno roztíratelný
 • možnost použití jako výplň pórů, pro vystěrkování podkladu a jako povrchová úprava
 • vysoká odolnost karbonataci
 • odolný zvýšeným teplotám, mrazu a rozmrazovacím solím
 • vynikající zpracovatelnost
 • těžce hořlavý, třída reakce na oheň C-s1,d0 podle ČSN EN 13501-1

Aplikace

 • Jemná stěrka pro nepřístupné a nepojízdné plochy nových i starších objektů, zejména ve tunelových stavbách
 • Zkoušen a certifikován jako vnitřní systém povrchové úpravy tunelů s materiály MC-Color Flair vision T a MC-DUR 2496 CTP
 • Vyrovnání minerálních podkladů, např. povrchů stěn ve vnitřní tunelové konstrukci
 • Certifikován podle EN 1504-3 pro zásadu 3, metody 3.1 a 3.3
 • Splňuje požadavky směrnice Astra pro povrchové úpravy tunelů a barevný návrh
 • Splňuje požadavky směrnice ÖBV pro povrchové úpravy tunelů

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123