Vlastnosti

  • dvousložková, flexibilní, pigmentovaná epoxidová pryskyřice pro parkovací plochy jakož i pro použití v průmyslu
  • provádění silných krycích vrstev, plnitelnost a možnost posypu křemičitými písky
  • dobrá odolnost vůči oděru, chemická odolnost a odolnost vůči působení UV-záření

Aplikace

  • krycí vrstva vnitřních a venkovních parkovacích ploch
  • určeno pro použití v průmyslu nebo srovnatelných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123