Vlastnosti

  • dvousložková stěrková hmota na bázi epoxid–polyuretanové pryskyřice
  • trhliny překlenující dle požadavků platných směrnic

Aplikace

  • flexibilní mezivrstva v MC-ochranném systému 1800 antistatický
  • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123