Vlastnosti

  • dvousložkový, pigmentovaný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice
  • se zvýšenou chemickou odolností

Aplikace

  • antistatické krycí nátěry minerálních a ocelových podkladů
  • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123