Vlastnosti

  • dvousložková, pigmentovaná epoxidová pryskyřice pro použití v průmyslu
  • zvýšená mechanická a chemická odolnost
  • je k dispozici v hladkém, protiskluzném a antistatickém provedení
  • k dispozici i v protiskluzném a zároveň antistatickém provedení

Aplikace

  • ochranný systém v souladu s legislativou pro životní prostředí
  • krycí vrstvy minerálních podkladů s vysoce agresivním chemickým namáháním
  • určeno pro použití v průmyslu nebo srovnatelných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123