Vlastnosti

  • dvousložková, pigmentovaná epoxidová pryskyřice
  • zvýšená chemická odolnost
  • tixotropně nastavená konzistence
  • zpracování: válečkování, stěrkování nebo airless-stříkání

Aplikace

  • hospodárné krycí vrstvy vertikálních ploch (stěny)
  • krycí nátěry průmyslových podlah
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123