Vlastnosti

  • dvousložková, pigmentovaná epoxidová pryskyřice pro použití v průmyslu
  • zvýšená schopnost překlenování trhlin v podkladu a zvýšená mechanická a chemická odolnost
  • je k dispozici v hladkém, protiskluzném a / nebo antistatickém provedení

Aplikace

  • krycí vrstvy s kombinovaným chemickým a mechanickým namáháním
  • určeno pro použití v průmyslu nebo podobných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123