Vlastnosti

  • dvousložková, pigmentovaná polyuretanová pryskyřice
  • vyhovuje požadavkům automobilového průmyslu
  • protiskluzný povrch pro minerální nebo asfaltem pojené podklady

Aplikace

  • krycí vrstvy v prodejnách stavebního materiálu, skladových a prodejních halách, laboratořích, kancelářích, výrobních halách
  • výrobní prostory v automobilovém průmyslu
  • krycí vrstva vnitřních asfaltových ploch
  • určeno pro použití v průmyslu nebo podobných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123