Vlastnosti

  • dvousložkový, pigmentovaný polyuretanový nátěr
  • zvýšená odolnost vůči účinkům světla, nežloutne
  • protiskluzová vrstva pro minerální nebo asfaltem pojené podklady

Aplikace

  • krycí vrstvy v prodejnách stavebního materiálu, prodejních halách, laboratořích, kancelářích
  • krycí vrstvy balkónů, lodžií a ostatních venkovních ploch
  • krycí vrstvy vnitřních asfaltových ploch
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123