Vlastnosti

  • jednosložková, pigmentovaná, matná polyuretanová pryskyřice obsahující rozpouštědla
  • flexibilní, UV-stabilní polyuretanová pryskyřice
  • matné barevné krycí nátěry a krycí vrstvy

Aplikace

  • venkovní plochy, např. balkóny, terasy, lodžie apod.
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123