Vlastnosti

  • dvousložková pigmentovaná nátěrová hmota na bázi polyuretanu
  • možnost plnění a posypu vysušeným pískem
  • zvýšená mechanická a chemická zatížitelnost

Aplikace

  • ochranný systém pro vnitřní i vnější parkovací plochy
  • schválen dle TL/TP BEL-B3 jako systém OS 10
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123