Vlastnosti

  • vysoce flexibilní vrstva na bázi polyuretanu se schopností přemostění trhlin
  • dynamické přemostění trhlin i při nízkých teplotách, až - 20 °C

Aplikace

  • vnější použití na plochách vystavených účinků počasí nebo mezipodlaží při lehkém nebo středním mechanickém zatížení
  • certifikován jako systém OS 11a/b podle DIN V 18026 a EN 1504-2
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123