Vlastnosti

 • dvousložkový, rychletvrdnoucí, UV-stabilní krycí polyuretanový nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel
 • dobrá odolnost vůči ředěným kyselinám, louhům a solným roztokům
 • aplikace natíráním, válečkováním nebo strojním nástřikem
 • prodloužená doba zpracovatelnosti se zrychleným vytvrdnutím
 • vytvrdnutí nezávislé na vlhkosti a teplotě
 • krátké technologické přestávky
 • zvýšená odolnost vůči oděru a odolnost vůči poškrábání
 • difúzně otevřený pro vodní páry

Aplikace

 • krycí nátěr minerálních podkladů a jako pečetící krycí nátěr
 • renovace starých ochranných systémů
 • možnost aplikace i při klimaticky nepříznivých podmínkách
 • scénář expozice dle směrnice REACh: zpracování, inhalace dlouhodobá, kontakt s vodou periodický

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123