Vlastnosti

  • vysoká mechanická a chemická odolnost
  • bez obsahu rozpouštědel a plastifikátorů
  • odolný mytí vysokotlakou vodou

Aplikace

  • potravinářský průmysl
  • chemický průmysl
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123