Vlastnosti

  • vysoká mechanická a chemická odolnost
  • bez obsahu rozpouštědel a plastifikátorů
  • odolný vůči postřiku horkou vodou do 120 °C, odolný mytí tlakovou horkou vodou nebo párou (od tloušťky vrstvy minimálně 9 mm)
  • protiskluzný povrch

Aplikace

  • potravinářský průmysl
  • chemický průmysl
  • mycí linky a prostory pro čištění tanků
  • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123