Vlastnosti

  • dvousložková, modifikovaná speciální akrylátová malta
  • zatížitelnost po několika hodinách, i při teplotách pod 0 °C
  • regulovatelná konzistence díky variabilním poměrům míchání

Aplikace

  • pro lokální vysprávky asfaltových ploch
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123