Vlastnosti

  • dvousložková, disperzní epoxidová pryskyřice
  • vysoká elektrická vodivost zabezpečující odvedení náboje u antistatických krycích nátěrů a vrstev
  • nízký elektrický svodový odpor R, dle ČSN EN 1081

Aplikace

  • elektricky vodivá penetrace u antistatických krycích vrstev a krycích nátěrů průmyslových podlah
  • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123