Vlastnosti

  • tepelně odolná epoxidová pryskyřice se speciálními přísadami pro použití v systému MC-KKS/B

  • elektrický průrazný odpor > 500 MΩ

Aplikace

  • pečetící vrstva mostovek, parkovacích ploch, ramp, jímek atd., pod schválené vyztužené vrstvy

  • v bitumenovém systému MC-KKS/B

  • scénář expozice dle směrnice REACH: kontakt s vodou periodický, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123