Vlastnosti

 • rychletvrdnoucí, dvousložkový, UV-stabilní krycí nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel na bázi technologie KineticBoost®
 • vysoce flexibilní
 • spolehlivé vytvrdnutí bez výrazné závislosti na teplotě a vlhkosti
 • krátké technologické přestávky
 • dobrá odolnost vůči ředěným kyselinám, louhům a solným roztokům
 • aplikace natíráním, válečkováním nebo strojním nástřikem
 • prodloužená doba zpracovatelnosti se zrychleným vytvrdnutím
 • difúzně otevřený pro vodní páry

Aplikace

 • krycí nátěr z reakční pryskyřice se schopností překlenování trhlin pro minerální podklady jako jsou podlahová souvrství / průmyslové podlahy
 • renovace (překrytí) starých podlahových systémů
 • ochrana povrchu třídy OS 10 podle německé normy DAfStb Rili SIB 2001, EN 1504-2 a DIN V 18026
 • možnost aplikace i při klimaticky nepříznivých podmínkách
 • scénář expozice dle směrnice REACh: zpracování, inhalace dlouhodobá, kontakt s vodou periodický

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123