Vlastnosti

  • dekorativních povrchová úprava
  • vysoká barevná variabilita, nežloutne
  • dobrá čistitelnost ploch a těsnost vůči kapalinám

Aplikace

  • povrchová úprava se střední odolností vůči chemikáliím mechanickému poškození
  • podlahové plochy v řadě oblastí obchodu a průmyslu jako např. prodejní prostory, supermarkety, kancelářské prostory, laboratoře, muzea
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace neustálá, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123