Vlastnosti

  • ochranný podlahový systém na bázi barevných písků
  • krycí vrstva se zvýšenou mechanickou odolností proti opotřebení a chemikáliím
  • bezesparý povrch s proměnlivou odolností proti skluzu

Aplikace

  • vniřní plochy v mnoha oblastech obchodu a průmyslu
  • příklady: potravinářský průmysl, velkokuchyně, prodejní prostory, chemický, farmaceutický a elektronický průmysl
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace dlouhodobá, zpracování
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123