Vlastnosti

  • rychlá reakce, trhliny překlenující, odolnost obrusu
  • možno aplikovat v silných tloušťkách i na stěnách a na stropech
  • chráněné plochy je možné v kombinaci s dalšími produkty provádět jako protiskluzové antistatické a/nebo barevně stabilní

 

Aplikace

  • ochrana betonových a ocelových ploch před mechanickými a chemickými vlivy
  • sanace konstrukcí zatěžovaných tekutinami (těsnící vrstva v systému MC-FLEX plus)
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou neustálý, inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123