Vlastnosti

  • barevná polyuretanová pryskyřice pro nanášení krycích vrstev, bez rozpouštědel
  • špachtlovatelná konzistence
  • vysoká chemická odolnost a odolnost vůči oděru

 

Aplikace

  • ochranné krycí vrstvy stěn a stropů pro podklady se zvýšenými nároky na statické překlenutí trhlin
  • ochrana betonových a železobetonových ploch před mechanickými a chemickými vlivy
  • lepidlo a stěrkovací hmota v rámci systému MC-FLEX 2097 plus (schválení DIBt Z-59.31-281)
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou neustálý, inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123