Vlastnosti

  • barevná polyuretanová pryskyřice pro nanášení krycích vrstev pojížděných ploch
  • samonivelační konzistence, elektrostaticky vodivá
  • vysoká chemická odolnost a odolnost vůči oděru
  • bezpečný povrch při chůzi či běhu, v případě trvale mokrých ploch se plocha zasype křemičitým pískem pro docílení pochozí bezpečnosti

Aplikace

  • ochranné krycí vrstvy podlah pro podklady se zvýšenými nároky na statické překlenutí trhlin
  • ochranné vrstvy podlah pro zamezení eletrostatického nabíjení a uzemnění ploch
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou neustálý, inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123