Vlastnosti

  • barevná polyuretanová pryskyřice pro nanášení krycích vrstev pojížděných ploch, bez rozpouštědel
  • samonivelační konzistence
  • vysoká chemická odolnost a odolnost vůči oděru
  • bezpečný povrch při chůzi či běhu, vytvoření protiskluzného povrchu pomocí zásypu křemičitým pískem

Aplikace

  • ochranné krycí vrstvy podlah pro podklady se zvýšenými nároky na statické překlenutí trhlin
  • ochrana betonových a železobetonových ploch před mechanickými a chemickými vlivy
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou neustálý, inhalace dlouhodobá, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123