Vlastnosti

  • bez obsahu změkčovadel a rozpouštědel
  • vytvrdnutí téměř bez smrštění
  • kapalinotěsnost
  • teplotní odolnost od – 40 °C do + 80 °C
  • splňuje požadavky na reakční malty (PC) dle datového listu pro údržbu pojížděných ploch z betonu (TP BEB RH-StB 02)

Aplikace

  • vyrovnání a opravy výmolů a děr ve vodorovných plochách
  • zalévání sloupků zábradlí do základu
  • podlévání sloupků zábradlí a vodících lišt
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123