Vlastnosti

  • bezrozpouštědlová, dvousložková epoxidová pryskyřice na bázi vody pro použití v průmyslu
  • dobrá přídržnost na suchých i vlhkých minerálních podkladech
  • vysoká schopnost plnění minerálním plnivem
  • po naplnění vysoká mechanická zatížitelnost
  • velmi lehké zpracování bez doprovodného zápachu

Aplikace

  • penetrace suchých i vlhkých minerálních podkladů
  • pojivo pro epoxidové malty a stěrky na vystěrkování a uzavření podkladu
  • výroba samonivelačních stěrek a malt na bázi reakčních pryskyřic
  • určeno pro použití v průmyslu nebo srovnatelných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace neustálá, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123