Vlastnosti

  • Dvousložkový, rychletvrdnoucí primer na polyuretanové bázi s nízkým obsahem rozpouštědel
  • Prodloužená doba zpracovatelnosti se zrychleným vytvrdnutím
  • Doba vytvrzení prakticky není ovlivněna teplotou nebo vlhkostí vzduchu
  • Krátké technologické přestávky
  • Primer s aktivními protikorozními pigmenty

Aplikace

  • Aktivní protikorozní nátěr pod ochranné vrstvy z epoxidových a polyuretanových pryskyřic
  • Možnost aplikace i při klimaticky nepříznivých podmínkách
  • Scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování

Stahování

Zum DGNB Navigator

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123