Vlastnosti

  • dvousložková, červená-transparentní epoxidová pryskyřice
  • elektrický průrazný odpor > 500 MΩ
  • aplikace na čerstvý beton (starší než 7 dní podle TL/TP BEL-EP)

Aplikace

  • penetrace, pečetící vrstvy a vystěrkování desek vozovek dle směrnice ZTV-ING, část 7
  • pečetící vrstvy parkovacích ploch, ramp, žlabů atd., pod schválené vyztužené vrstvy
  • systém náhrady betonu polymerbetonem (PC) podle TL BE-PC
  • scénář expozice dle směrnice REACH: kontakt s vodou periodický, aplikace

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123