Vlastnosti

  • dvousložková univerzální epoxidová pryskyřice pro použití v průmyslu
  • vysoká schopnost plnění minerálním plnivem
  • velmi dobrá přídržnost na minerálních podkladech
  • při naplnění minerálním plnivem vysoká mechanická a chemická zatížitelnost

Aplikace

  • penetrace minerálních podkladů pod následné povlaky bez obsahu rozpouštěděl
  • pojivo pro epoxidové malty a stěrky na vystěrkování a uzavření podkladu
  • adhezní můstek pod povlaky a malty na bázi reakčních pryskyřic
  • užití v průmyslových oblastech a podobných
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace neustálá, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123