Vlastnosti

  • dvousložková, rozpouštědlová, transparentní epoxidová pryskyřice aplikovatelná jako nátěr
  • snižuje vypařování vody (ztrátu vlhkosti) u čerstvého betonu
  • zvyšuje mechanickou a chemickou odolnost betonových ploch

Aplikace

  • penetrační nátěr na vlhký, čerstvý beton u vertikálních ploch ihned po jejich odbednění
  • ošetření čerstvého betonu, zvláště v chemicky namáhaných oblastech, např. komínech nebo chladících věžích
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123