Vlastnosti

 • dvousložková jantarově-transparentní epoxidová pryskyřice
 • plnitelnost minerálním kamenivem
 • velmi dobrá přídržnost k podkladům na minerální bázi
 • vysoká mechanická a chemická odolnost
 • zkoušen jako drenážní polymerbeton dle požadavků v ČR
 • vyzkoušen jako polymerbeton pro vyrovnávací lože mostních ložisek, sloupků zábradlí apod. dle požadavků v ČR

Aplikace

 • penetrace pro minerální podklady
 • pojivo pro penetraci před vystěrkováním a uzavřením podkladu na průmyslových a parkovacích plochách
 • základní zkoušky pro systém OS 8 pro parkovací plochy podle směrnice DAfStb
 • vyrovnávací lože pod mostní ložiska, sloupky zábradlí na mostech apod.
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123