Vlastnosti

  • dvousložková jantarově-transparentní epoxidová pryskyřice
  • plnitelnost minerálním kamenivem
  • velmi dobrá přídržnost k podkladům na minerální bázi
  • vysoká mechanická a chemická odolnost

Aplikace

  • penetrace pro minerální podklady
  • pojivo pro penetraci před vystěrkováním a uzavřením podkladu na průmyslových a parkovacích plochách
  • základní zkoušky pro systém OS 8 pro parkovací plochy podle směrnice DAfStb
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123