Vlastnosti

  • dvousložková univerzální epoxidová pryskyřice pro použití v průmyslu
  • dobrá přídržnost na minerálních podkladech
  • vodotěsnost do poměru plnění 1 : 10 (speciální kamenivo SK 2)
  • samonivelační schopnosti do poměru plnění 1 : 3
  • vysoká mechanická a chemická odolnost po přidání plniva

Aplikace

  • penetrace minerálních podkladů pod následné nátěry a potěry
  • pojivo pro epoxidové malty a stěrky na vystěrkování a uzavření podkladu
  • výroba malt na bázi reakčních pryskyřic
  • pevnostní vyplnění a uzavření suchých trhlin šířky 1 – 2 mm
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123