Vlastnosti

  • vysoká mechanická a chemická odolnost
  • bez obsahu rozpouštědel a plastifikátorů

Aplikace

  • potravinářský průmysl
  • chemický průmysl
  • mycí linky
  • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123