Vlastnosti

  • penetrace pro dvousložkové speciální akrylátové malty
  • rychle přepracovatelný, krátká technologická přestávka

Aplikace

  • penetrace pro lokální vysprávky betonu a asfaltových ploch
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123