Vlastnosti

  • jednosložková polyuretanová pryskyřice
  • obsahuje rozpouštědlo
  • transparentní
  • nízká viskozita

Aplikace

 

  • adhezní můstek mezi reakčními pryskyřicemi na bázi epoxidu a polyuretanu
  • scénář expozice REACH: kontakt s vodou: periodický; zpracování

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123