Vlastnosti

  • nízkoviskózní duromerová pryskyřice na polyuretanové bázi

  • jednosložkový

  • na bázi rozpouštědel

  • rychlý nárůst pevnosti

  • velmi vysoká penetrační schopnost

Aplikace

  • penetrační nátěr na pozinkované železobetonové povrchy

  • scénář expozice dle směrnice REACH: zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123