Vlastnosti

  • dvousložková, červeně-transparentní speciální polyuretanová pryskyřice
  • rychlé vytvrzování
  • doba vytvrzování téměř nezávisí na teplotě a vlhkosti
  • krátké technologické přestávky

Aplikace

 

  • penetrace, pečetící vrstvy a vystěrkování mostovek a parkovacích ploch dle směrnice TL-TP- BEL-EP
  • zpracování i za špatných povětrnostních podmínek
  • vhodný také pro aplikaci pod asfaltovou lepenku jako součást systému MC-KKS-B
  • scénář expozice dle směrnice REACh: zpracování, dlouhodobá inhalace, kontakt s vodou periodický

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123