Vlastnosti

  • dvousložková, rozpouštědla neobsahující, transparentní epoxidová pryskyřice
  • zvýšená mechanická a chemická odolnost
  • velmi rychlé vytvrdnutí a krátké technologické přestávky při teplotách od 2 °C

Aplikace

  • použití pro tzv. „víkendové aplikace“ ve skladových halách, výrobních halách, garážích, prodejních prostorách
  • penetrace minerálních podkladů pod následné povlaky
  • pojivo pro nivelační malty a stěrky na vystěrkování a uzavření podkladu
  • pojivo pro malty na bázi reakčních pryskyřic
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace (neustálá, častá), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123