Vlastnosti

 

  • bezvadné přilnutí malty, betonu a štuku na betonový a maltový podklad
  • zvýšení elasticity malt a betonů
  • dalekosáhle zamezuje tvorbě trhlin způsobených pnutím
  • zlepšení zpracovatelnosti malty a betonu

Aplikace

 

  • opravné malty s vysokou přilnavostí
  • hlazené potěry
  • vazné můstky
  • vylepšení cementových potěrů

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123