Vlastnosti

  • k přímému použití, pouze smíchat s vodou
  • umělohmotně zušlechtěný
  • samonivelační
  • vynikající ztekucení
  • zpracovatelné v jednom pracovním postupu až do 10 mm síly vrstvy
  • možnost rychlého zatížení
  • dobré mechanické vlastnosti (lze bez problémů pojíždět osobními vozidly)

Aplikace

  • plošné vyrovnání nerovných cementových potěrů, mazanin a betonových podlah
  • vytápěné podlahové plochy
  • podklady pro obklady podlah např. koberce, PVC atd.

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123