Vlastnosti

 • tekuté
 • bez silikonů
 • výrazné zvýšení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
 • rozsáhlé zabránění smršťovacích trhlin
 • plastifikuje
 • dobré vázání vody
 • optimalizace hodnoty vody/cementu

Aplikace

 

 • mazaniny s podlahovým topením
 • výroba cementových potěrů se zvýšeným namáháním
 • tenkovrstvé potěry
 • cementové potěry v provozech na zpracování laků (lakovny)

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123