Vlastnosti

 • Ternární speciální pojivo
 • Dlouhá doba zpracování
 • Vytvrzuje rychle a téměř bez deformace
 • Třída smrštění SW1-nízké smrštění (< 0,2 mm/m) podle DIN 18560-1
 • Rychlá dostupnost
 • Rychlá připravenost k aplkaci dalších vrstev
 • Odolný proti mrazu podle DIN CEN/TS 12390-9
 • Velmi nízké emise podle GEV-EMICODE, třída EC1PLUS
 • Registrace DGNB (registrační kód: A6EF94)

Aplikace

 • Pro výrobu zavlhkých potěrů jakostní třídy do CT-C50-F6 podle EN 13813
 • Pro výrobu rychle pokrývatelných potěrů
 • Pro výrobu beznapěťových tuhnoucích a rozměrově stálých potěrů
 • Vhodné pro vytápěné potěry
 • Vhodné do vlhkých místností
 • Vhodné do interiéru i exteriéru

Stahování

Zum DGNB Navigator

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123