Vlastnosti

  • dvousložková epoxidová pryskiřice
  • bez rozpouštědel
  • dispergovaná vodou
  • přilne na lehce vlhké(ne mokré), minerální podklady
  • transparentní a šedá
  • nanášení nátěrem, válečkem nástřikem

Aplikace

 

  • impregnace cementových potěrů z zamezení prašnosti (transparentní)
  • zvýšení mechanických vlastností a chemického zatížení
  • barevný nátěr na potěry

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123