Vlastnosti

 

  • vytváří optimální vzduchové mikropóry
  • neobsahuje korozívní složky
  • vytváří homogenní betonovou směs
  • zlepšuje zpracovatelnost a zhutnitelnost
  • zabraňuje rozmísení a krvácení betonu

Aplikace

 

  • transportbeton a staveništní beton
  • betony s vysokou odolností proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám
  • výroba betonových dílců

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123