Vlastnosti

  • nejnovější účinná kombinace
  • vnáší optimální vzduchové mikropóry
  • neobsahuje korozivní složky
  • zlepšuje zpracovatelnost a zhutnitelnost, vytváří homogenní betonovou směs
  • zabraňuje rozmísení a krvácení betonu

Aplikace

  • transportbeton a staveništní beton
  • betony s vysokou odolností proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám
  • výroba betonových dílců

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123