Vlastnosti

 

  • vytváří mikropóry
  • neobsahuje součásti podporující korozi
  • činí beton vláčnějším, lépe zpracovatelným a snadněji zhutnitelným
  • vytváří homogenní betonové směsi, snižuje sklon k rozměšování a odlučování vody („krvácení betonu“)

Aplikace

 

  • transportbeton a staveništní beton
  • prefabrikáty
  • beton s vysokou odolností proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123